Make your own free website on Tripod.com

imageMFE.JPG (71087 bytes)

КООПРОМ Обратна връзка

Изкупуване

Продукти Изкупуване Актуална информация

 

Отпадъците, които изкупуваме могат да бъдат във всякакъв вид - сплави, стружки от механична обработка, покрития, разтвори, фотоплаки, в т.ч. филми от дефектоскопия, отработени фиксажи, химически съединения, бракувана електроника, в т.ч. интегрални схеми, релета, контактори, сребросъдържащи акумулаторни батерии, аноди, термодвойки, монети без нумизматична стойност съдържащи благородни метали и др.

Ориентировъчни цени за извличане на 1 кг метал от отпадъци в зависимост от процентното му съдържание и вида на отпадъка

bulletСребро: от 35 до 45 USD
bulletЗлато: от 1250 до 2000 USD
bulletПлатина: от 2500 до 3000 USD
bulletПаладий: от 1500 до 2500 USD
bulletРодий: от 4000 до 4500 USD
 

Hit Counter посещения на страницата от 12.04.2003

Изпратете поща на i.donchev@uni-vt.bg с въпрси или коментари за този уеб сайт
Последно редактиран на: 12-Apr-2003