Make your own free website on Tripod.com

ОФЕРТИ ЗА ПРОДАЖБА

Сребърен нитрат ч.з.а. по БДС 4537-74 за износ

Качество:

Основно вещество >  99.8%
Неразтворими във вода вещества <  0.005%
Неутаими със солна киселина вещества <  0.04%
Сулфати <  0.004%
Хлориди <  0.0002%
Желязо <  0.0005%
Тежки метали <  0.0015%
Свободна азотна киселина по БДС

Количество:

 
По 200 kg месечно

Опаковка:

 
В полиетиленови торби по 5 kg в дървени сандъци 5 бр. Х 5 kg = 25 kg

Цена франко наш склад:

 
150.00 $/kg   

Плащане:

 
50% при заявка на стоката
50% банков превод 3 дни преди получаването на партидата

Офертата е актуална към септември'98

Обратно към заглавната страница