Make your own free website on Tripod.com
Информация за ръководството на фирмата
 
Директор инж. Петър Иванов Дончев (062) 62 18 18
Гл. Счетоводител Мариета Стайкова Иванова (062) 3 18 06
Н-к производство и маркетинг Петър Георгиев Йорданов (062) 3 18 06
Н-к снабдяване и пласмент Сашо Стойчев (062) 3 19 06
Н-к личен състав Снежана Янкова (062) 3 19 06
 
 
 Обратно към заглавната страница: