Make your own free website on Tripod.com
ОФЕРТИ ЗА ИЗКУПУВАНЕ


 
   Отпадъците, които изкупуваме могат да бъдат във всякакъв вид - сплави, стружки от механична обработка, покрития, разтвори, фотоплаки, в т.ч. филми от дефектоскопия, отработени фиксажи, химически съединения, бракувана електроника, в т.ч. интегрални схеми, релета, контактори, сребросъдържащи акумулаторни батерии, аноди, термодвойки, монети без нумизматична стойност съдържащи благородни метали и др.

Цената, по която изкупуваме отпадъците се определя, като от курс купува на БНБ за деня на плащането се приспадат производствените ни разходи, които ориентировъчно са както следва: